Nivankoski Kylmänjoki

Kylmänjoen ensimmäinen koski. Kylmänjoki lähtee Salmijärvestä ja laskee Änättijärveen. Nivankoski on noin 80 m pitkä.

Kalasto: Harjus, ahven, särki, hauki, kivisimppu
Koekalastus: Suoritettu 2019
Kunnostustarve: Ei välitöntä tarvetta. Soraikkoja myöhemmin.
Sijainti: Kartta Lentiirantie ylittää Nivankosken. Sillan eteläpuolella tien sivussa ura, minne voi pysäköidä.