Kuusijoki (ylin koski)

Kuusijoen ylimmälle koskelle ei löydy nimeä maastokartassa. Koski alkaa Pieni-Kuusijärvestä pohjapadon jälkeen ja päättyy Saunajärven tien alitettuaan. Tätä koskea seuraavasta Petrankoskesta löydetty taimenia.

Kalasto: taimen, ahven, särki, hauki
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: Täysin perattu ja ihmisen toimesta suoristettu joki. Tarvitsee perusteellista kunnostamista.
Sijainti: Kartta Kilpelänkankaan jälkeen silta, jonka ali joki virtaa.