Matarajoki

Matarajoessa on 11 koskiosuutta. Tässä kohtaa kuvataan Hyrynsalmen tien alittavaa koskea. Koski on noin 160 m pitkä. Kosken loppuosasta löytyy laavu tulipaikkoineen.

Kalasto: taimen, ahven, särki

Koekalastus:

Kunnostuksen tarve: Vanhojen kutusoraikkojen puhdistus ja tarvittaessa lisätään soraa.

Joen sijainti: kartta, josta löytyy autolle pysäköintipaikka.