Huosiuskoski

Pieni puromainen koski Vääräjoen yläjuoksulla. Pituutta noin 320 metriä.

Kalasto: Ahven, Hauki, Särki
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: Sorakoiden puhdistus ja mahdollisesti lisäys. Selvitettävä, onko alavirrassa majavapatoja (nousueste).
Sijainti: Kartta Niemiskyläntieltä välijoen siilan jälkeen metsäautotie itään. Kosken kohdalla tie päätty (silta purettu).