Vääränkoski

Kiekinjoen kolmanneksi alin koski Vetkontien itäpuolella. Koskella on pituutta noin 500 metriä. Joki tekee jyrkän mutkan tämän kosken kohdalla.

Kalasto: harjus, taimen, ahven, särki, hauki, made
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: poikaskiveä ja kutusoraa
Sijainti: Kartta Vetkontieltä itää metsäautotiet molemmin puolin jokea. Eteläpuolella tie on suljettu puomillan.