Vesankoski

Vesankoski, sijaitsee Louhenjoessa. Koskiosuus on noin 400 m pitkä.

Kalasto: taimen, harjus

Koekalastus:

Kunnostuksen tarve: Vanhojen kutusoraikkojen puhdistus ja tarvittaessa kutusoran lisääminen.

Kosken sijainti: kartta, josta löytyy autolle pysäköintipaikka.