Kolpakanjoki alin koski

Kolpakanjoki on Kylmänjärven ja Kälkäsen välinen erämaajoki. Joessa on kolme lyhyttä koskea, joiden välissä on hitaammin virtaavat metsäjokiosuudet.

Kalasto: Harjus, ahven, hauki, made, särki
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: ei arvioitu
Sijainti: Kartta Kesselinkylän itäpuolella Ruotintieltä etelään metsäautotie Ylimmän Ruotinjärven kohdalta. Tien lopusta metsän läpi noin 400 m koskelle.

Kalastettavissa Itä-Kuhmon yhteisluvalla.

Kolpakanjoki