Välijoki (Kortevaara)

Lyhyt noin 60 m reippaammin virtaava jokiosuus, joka alittaa Niemiskyläntie. Joki virtaa Pieni-Kupsusesta Pienijärveen. Jokeen on istutettu taimenen pienpoikasia ja mätirasioita.

Kalasto: ahven, särki, hauki
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: soraistaminen ja suojakiviä
Sijainti: Kartta Niemiskyläntien alkupäässä ensimmäisen sillan kohdalla. Sillan jälkeen levike, jolle voi pysäköidä.