Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushanke (71154), Kuhmon kaupunki

Kuhmon koskien kartoitus- ja kunnostushankkeen toimenpiteiden kautta parannetaan koskien kalastoa, edistetään kalojen lisääntymistä sekä kunnostetaan koskia ja ympäröivää luontoa tavoitteena luonnon yleisen hyvinvoinnin parantaminen ja kalastus- ja luontomatkailukohteiden tekeminen entistä houkuttelevimmiksi. Kalaston elinvoiman parantuessa Kuhmon koskia voidaan markkinoida enemmän kalastusmatkailukohteina. Hankkeen toimenpiteinä ovat muun muassa koekalastus vapaavälinein, sähkökoekalastus sekä kohteiden kuvaaminen ja paikkatietojen luonti ja päivittäminen. Koskien kunnostaminen suoritetaan muun muassa talkootyöllä, sekä käsin että koneellisesti.

Kuhmossa on taannoin pilotoitu koskien kunnostusta, toiminta on saanut paljon palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä paikallisilta asukkailta että kalastajilta. Saadun palautteen ja ohjauksen perusteella on muodostunut käsitys täsmentävistä toimenpiteistä, joita laajamittaisempi koskien kunnostaminen edellyttäisi. Kuhmossa on koskia noin 200, joista isossa osassa vaelluskalasto on joko hävinnyt tai kalaston elinolosuhteet ovat vaarantuneet koskien perkausten ja muiden ihmisten toimien myötä. Tässä kehittämishankkeessa koskien kartoituksen myötä saadaan selville potentiaalisimmat kunnostuskohteet, kohteet, joissa mahdolliset luonnonvaraiset ja luontaisesti lisääntyvät vaelluskalat esiintyvät. Lisäksi kartoitus tuottaa tietoa kalastusmatkailijoille heitä kiinnostavista kohteista.

Toteutusaika: 1.5.2018 – 31.10.2019

Lisätietoja: Kari Malinen, puh. 044 725 5301
Sähköpostiosoite: kari.malinen@kuhmo.fi

JUSSI-PENTINKOSKI

HAARANPERÄ

MUSTOSKOSKI

SUMSANKOSKI

KALASTONKOSKI

LAUKUNKOSKI

PYSTYNKOSKI

PITKÄKOSKI

KATTILAKOSKI

PETKELKOSKI

LÄHTEVÄNKOSKI

NISKANKOSKI

PETRANKOSKI

RUOTINKOSKET

KIEKINKOSKI

KAIVOSKOSKI

KUIKKAKOSKET

KUURTAJANKOSKI

KONAPINKOSKI

JORMASENJOKI

PITKÄKOSKI

HIIDENKOSKI

HÄRMÄNJOKI 1

HÄRMÄNJOKI 2

MATARANJOKI

KAARNEENKOSKI

PAJAKKAKOSKI