Kuhmon koskien kartoitushanke

Kaikki Kuhmon noin 200 koskea tullaan kartoittamaan EU-rahoitteisena hankkeena. Hankkeen arvioitu budjetti on n. 150 000 euroa ja omarahoituksen tarve n. 15 000 euroa. Omarahoitusosuus kootaan keräyksellä, jonka osa tämä kivimyynti on. Omarahoitukseen etsitään myös yhteistyöyrityksiä, sponsoreita ja säätiöitä. Omarahoituksen keruun suorittaa Korpisalmi 5. Osakaskunta / Kuhmo.

Tulevan hankkeen toimenpiteet:
– Koskien kartoitus, valokuvaus, videokuvaus
– Kutupaikkakartoitus (selvitetään myös potentiaaliset kutualueet)
– Sivu-uomien ja -purojen kartoitus
– Kalaston selvittäminen (koekalastus, sähkökalastus)
– Kootun tiedon kokoaminen yhteen (kuhmonkosket.fi)
– Pienkohteiden kunnostustyöt ja isompien kohteiden suunnittelu

OSTA KIVI KUHMOLAISEN TAIMENEN HYVÄKSI!
Lahjoitukset tilille:
FI37 5177 0020 1046 14
Maksun saaja:
Korpisalmi 5. osakaskunta

Tiedustelut: Puh. 040 412 2395
kuhmonkosket@gmail.com

Mikäli hankkeen kokonaisrahoitus ei toteudu, kootut varat käytetään kokonaisuudessaan taimenen kutusorakoiden rakentamisessa tarvittavien materiaalien hankintaan.
Rahankeruulupa: RS/2017/547 (Oulun poliisilaitos)