Varajoki

Varajoki on lyhyt noin satametrinen nivamainen koski  Varajärven ja Lentuan välillä. Virtaama pitää sen sulana talviaikaankin. Paikallisten tiedon mukaan ollut taimenenpyyntipaikka.

Kalasto: ahven, särki, hauki, made
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: peratun uoman kiveäminen ja sorakoiden rakennus. Kunnostettuna potentiaalinen taimenen lisääntymisalue.
Sijainti: Kartta Lentiirantien silta ylittää virran Varajoen kylän kohdalla. Ei pysäköintialuetta.