Sumsankoski

Kalliojoessa on Sumsankoski, joka virtaa Lentiiraan menevän tien alitse, koskiosuus on noin 250 m pitkä.

Kalasto: harjus, taimen

Koekalastus: Suoritettu 2018. Taimenen poikasia ei koekalastuksessa saatu.

Kunnostuksen tarve: Kosken niskalle pohjois puoliselle rantavyöhykkeelle tulisi lisätä kutusoraa, jo valmiille kutualueelle.

Kosken sijainti: kartta, josta löytyy autolle pysäköintipaikka.