Ruotinkosket

Ruotinkosket laskee Kesselinjärveen, koskiosuus on noin 310 m pitkä.

Kalasto: taimen, ahven, harjus

Koekalastus: taimen 4,6 kpl/0+/aari

Kunnostuksen tarve: Vanhojen kutusoraikkojen puhdistus.

Kosken sijainti: kartta, josta löytyy autolle pysäköintipaikka.