Raivioniemi (ylin koski Jämäsjärven alapuolella)

Tämä koski on Jämäsjärven alapuolisen Jämäsjoen ylin koski. Tämä Jämäsjoen jokiosuus lähtee Jämäsjärvestä ja laskee Ontoseen.
Kosken pituus noin 200 metriä. Kosken yläpuolella on lyhyt nivamainen osuus.

Kalasto: Harjus, ahven, hauki, särki, made. Reitille on joskus istutettu taimenta.
Koekalastus: Koekalastettu 2019. Taimenta ei tavattu.
Kunnostuksen tarve: Soraikoiden rakentamista ja puhdistusta.
Sijainti: Kartta  Kuhmo-Sotkamotietä noin 8,5km. Koljosentietä Koitontielle. Kosken suuntaan kaksi metsäautotietä. Toinen Roninsuon itä- ja toinen länsipuolella. Helpompi reitti koskelle Roninsuon itäpuolta.

Ylin koski Jämäsjärven alapuolella