Louhenjoen alin koski

Maastokartassa nimeämätön Louhenjoen alin koski ennen Lutjanjärveä. Pituutta koskella noin 180 metriä. Reitillä satunnaisesti luonnonvaraista rasvaevällistä taimenta. Rasvaevällisen taimenen vapauttamista suositellaan myös alamitan täyttävänä luontaisen taimenkannan vahvistamiseksi.

Kalasto: Taimen, harjus, ahven, särki, hauki, made, kivisimppu
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: Soraikkojen puhdistusta ja soran lisäämistä
Siajinti: Kartta Louhenjoen alaosaan Jyrkäntitetä noin 21 km, mistä nimeämättömälle tielle lähemmäs koskea.