Karsikkokoski Vepsä

Karsikkokoski on Karsikkojoen alin koski. Karsikkojoki lähtee Autionjärvestä ja laskee Karsikkojärveen.
Kosken pituus noin 130 metriä.

Kalasto: Ahven, hauki, särki, made, mutu
Koekalastus: Ei suoritettu
Kunnostuksen tarve: Ei kartoitettu
Sijainti: Kartta  Valtimontietä Vepsälle noin 18km. Sijaitsee yksityisellä maalla. Tie koskelle yksityisen pihan läpi (ei kulkua). Vaikeahkosti tavoitettava kohde maaston kautta.