Hauen perhokalastuskilpailu 17.6.2017

Hauen perhokalastuskilpailu säännöt

 

1 § Jokaisella 18 – 64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla voimassa oleva todistus kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Kilpailun järjestäjän tulee tarkastaa, että kalastuksenhoitomaksu ja kilpailijan osanottomaksu on suoritettu ennen kilpailun alkua.

2 § Kilpailukalana toimii hauki. Alamitta kilpailuun hyväksyttävällä kalalla on 30cm. Kalat mitataan leuan kärjestä pyrstön kärkeen. Mikäli mitta on sentin osia, se pyöristetään ylöspäin seuraavaan tasasenttiin. Alamittaiset kalat hylätään.

3 § Kilpailut ovat avoimet kaikille perhokalastuksen harrastajille

4 § Kilpailualueena Pajakkakosken suvanto – Akonkosken niskan sähkölinja.

5 § Kilpailussa käytettäviä välineitä koskevat määräykset:

– kilpailija saa käyttää ainoastaan perhokalastusvälineitä

– kulkuvälineenä vene, kelluntarengas, kajakki tai kahluuvälineet
– kilpailija saa kalastaa kerrallaan yhdellä (1) vapa/kela/siima yhdistelmällä

– vavan maksimipituus on 12 jalkaa

– perhosiimana saa käyttää tehdasvalmisteista kelluvaa, uppoavaa tai uppoavakärkistä siimaa lukuun ottamatta lyijy-ydinsiimoja.

– erillisten painojen (hauli, lyijylanka tms.) käyttö perukkeessa ja tapseissa on kielletty

– vain yhteen (1) yksihaaraiseen (1) koukkuun sidottuja perhoja saa käyttää, suositellaan väkäsettömiä koukkuja tai väkäsen puristamista lyttyyn

– kerrallaan saa käyttää korkeintaan yhtä (1) perhoa, koukkukokoa ei ole rajoitettu

– hajusteiden ja houkutinaineiden käyttö on kielletty
– nostokoukun käyttö on kielletty

– luonnonsyötin (esim. mato, toukka tms.) käyttö on kielletty

6 § Kilpailuaika klo 15.00 – 21.00. Kalastus on lopetettava välittömästi kilpailun päätyttyä. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä Pajakkakosken alapuolelta klo 15.00

7 § Kilpailujakson paremmuus ratkaistaan saaliskalojen pituuden mukaan. Kukin kilpailija voi osallistua kolmella pisimmällä hauellaan kilpailuun. Voittaja on se jonka kolmen hauen yhteismitta on kaikkein pisin. Kilpailukalat kuvataan mittanauhan päällä, kuvat lähetetään osoitteeseen: kuhmonkosket [a] gmail . com otsikolla Hauen perhokalastuskilpailu tai siirretään kamerasta/puhelimesta valvojan tietokoneelle heti kilpailun jälkeen.

8 § Kilpailussa saadut 30 – 100cm hauet saa ottaa ylös tai vapauttaa. Yli 100cm hauet tulee vapauttaa kuvauksen jälkeen. Ylös otetut hauet on mahdollista luovuttaa järjestäjälle, verestys suoritettava heti. Järjestäjä välittää hauet Torilla Cafélle jossa kilpailukaloista valmistetaan Pajakan Haukiburgereita.

9 § Kilpailija ei saa tahallisesti häiritä toisen kilpailijan suoritusta, eikä haitata tahallisesti valvojan toimintaa tehtävässään kilpailun aikana.

10 § Juopuneena esiintyminen ja muu epäurheilijamainen käytös kilpailujakson aikana on kilpailijoilta kielletty.

11 § Kalan on oltava kiinni suusta tai selvästi kiduskannen takareunan kohdalla sijaitsevan poikkilinjan etupuolelta. Muualta kiinni olevat kalat hylätään.

12 § Vene, kelluntarengas ja kajakki osuuksia koskevat erityismääräykset:
– pyyntitavoista on sallittu perhonheitto ajelehtivasta välineestä
– seisaaltaan kalastaminen on kielletty, kalastaja saa seistä ainoastaan kalaa haaviessaan
– veneessä saa olla korkeintaan kaksi (2) kilpailijaa, jotka toimivat vuorotellen kipparina jolloin kippari soutaa
– kellunta- tai paukkuliivien käyttö on pakollista

– kaikuluotaimen ja moottorin käyttö kielletty
– ajoankkurin käyttö on sallittu
– kilpailija ei saa mennä 30 metriä lähemmäksi toista kalastavaa venettä

 

13 § Protestiaika on 15 minuuttia kilpailutulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa.

14 § Kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun osallistujat ovat velvollisia hankkimaan itselleen sairaus-, matka- ja muut mahdolliset vakuutukset.

15 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Kaikkien edellä mainittujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta kilpailun aikana vastaavat kilpailun järjestäjän nimeämät valvojat, jotka raportoivat tapahtuneista rikkeistä tuomarineuvostolle. Valvojilla on oikeus ja velvollisuus tarkastaa kilpailussa käytettävät välineet. Järjestäjä voi nimetä kilpailun ajaksi valvojaksi myös kanssakilpailijan.