Alakoski Kylmänjoki

Jokireitin, joka laskee Änättijärveen, alin koski. Pituutta noin 310 m. Erämainen ympäristö, mutta ojitetut suot tuoneet humusta ja savea paikoitellen.

Kalasto: Harjus, taimen, ahven, särki, hauki, säynävä, kivisimppu
Koekalastus: ei suoritettu
Kunnostustarve: humuksen ja saven poistoa alaosassa. Soraikoille tarvetta.
Sijainti: Kartta Kylmäjärventien perältä kääntöpaikalta etelään maastossa noin 600 m koskelle. Ei polkua perille.